Yamaha, Suzuki and Kawasaki Parts
Yamaha, Suzuki and Kawasaki Parts

Yamaha, Suzuki
Kawasaki Parts


Kipphebel IN DR500
12840-07F00
65.- Euro/Stk. Lagerbestand 1 Stk.
Kipphebel; Suzuki DR750/800
12840-44B01
85.- Euro/Stk. Lagerbestand 1 Stk.
Kipphebel EX DR500
12850-37401
65.- Euro/Stk. Lagerbestand 1 Stk.
Rotor kompl. Oelpumpe; Kawasaki W650
16154-1115
48.- Euro/Stk. Lagerbestand 1 Stk.
Stehbolzen M6x35mm
172R0635
5.- Euro/Stk. Lagerbestand 10 Stk.
Frontfender weiss XT500 80/81; TT500 79/80/81
3H6-21511-00
105.- Euro/Stk. Lagerbestand 1 Stk.
Ventilführung EX; Kawasaki KLR250
49002-1010
22.- Euro/Stk. Lagerbestand 3 Stk.
Rotor-Oelpumpe, XT/SR500
583-13320-00
45.- Euro/Stk. Lagerbestand 1 Stk.
Inbusschraube M6x45mm
91314-06045
2.50 Euro/Stk. Lagerbestand 4 Stk.
Stehbolzen M8x208mm
92004-1281
7.- Euro/Stk. Lagerbestand 8 Stk.